NOAA: Measuring climate change without thermometers

Vem kan ro utan åror?

Vem kan segla förutan vind?

Klimatologerna förefaller ha en inbyggd motvilja mot termometrar och den vetenskapliga metoden. Den försvunna hotspoten har inte kunnat hittas med termometrar, men med vindmätningar har man inte kunnat utesluta att den finns, alltså finns den enligt hardcorevarmisterna.

När det gäller förhistoriska temperaturer är vi emellertid hänvisade till de metoder som redovisas i filmen. Tyvärr är Mann, Briffa mfl inte kompetenta att göra dessa beräkningar, något som Wegman, McIntyre&McKitrick och om jag inte minns fel NAS påvisat med all önskvärd tydlighet.

Forskare som inte är med i hockeyteamet kommer fram till att MWP sannolikt var varmare än det är idag och att det har funnits en rad andra perioder som också har varit det.