Petter och vargarna

En ovanligt fånig berättelse som helt saknar den klassiska sensmoralen, vilken skulle kunna uttryckas så här i detta sammanhang: "Sprid inte skrämselpropaganda, eftersom ingen kommer att ta dig på allvar när du blivit avslöjad"

En lång rad klimatvetenskapsmän med Hansen och Mann i spetsen har tydligen fallit i fällan.