Svenska klimatforskare på DN Debatt om världsbankens rapport

Detta kan debatteras här:

TheClimateScam