Havsnivåhöjning och IPCCTvärsäkerheten på UI är på väg att slockna. Nu argumenterar man med att de nya rapporterna inte utesluter en havsnivåhöjning med en meter.

Vad hände med Manhattan under vatten och 10m stigande vattenstånd?

Sedvanlig länkning till RealClimate, eftersom man själva inte har kompetens att uttala sig.